Training

Voor teams en medewerkers verzorg ik maatwerk trainingen en workshops rondom thema’s die spelen in fasen van transitie. De aanleiding kan zijn:

Veranderingen in de markt (context): waar de organisatie op dient te reageren, waardoor er veel verandering is voor mensen; zowel persoonlijk als ook professioneel op taakinhoud en verwachtingen.

Gewenste groei van de organisatie, waardoor mensen opnieuw hun ‘plek’ moeten vinden en zicht willen krijgen op de gewenste (talent) ontwikkeling.

Reorganisatie; er nemen mensen afscheid, er verandert veel door verschuiving in taakinhoud en verantwoordelijkheden, de organisatie moet zich met de ‘achterblijvers’ opnieuw ‘zetten’.

Het doel is vertrouwen en (meer) inzicht en begrip voor ieders proces, persoonlijke doelen en uitdaging. Bewustwording van leertaak en van de gezamenlijke weg naar succes.

ORGANISATIES – de stip aan de horizon zetten

Organisaties die aandacht willen geven aan de betekenis van transitie en het belang ‘zien’ van het effect van alle veranderingen op hun mensen. Met deze organisaties ga ik in 2 of 3 dagen op onderzoek rondom thema’s als:

  • het verschil tussen veranderen en werkelijke transitie; de ‘harde’ vs. de ‘zachte’ knoppen
  • bron, identiteit, kernwaarden en kwaliteiten van de ‘oude’ organisatie
  • het ontstaan van patronen aan de hand van thema’s van de transitiecirkel: contact, veerkracht, verbinding, afscheid, rouw en integratie en betekenisgeving
  • de waarde van de dialoog en leiderschap in het doorbreken van patronen, zodat mensen zich opnieuw kunnen verbinden met de (veranderde) organisatie en haar doelen

TEAMS – samenwerking en performance verbeteren

Teams die worstelen met de onderlinge samenwerking, waar gedoe is, waar het gevoel leeft weinig grip te krijgen op de exacte oorzaak. Met als doel: meer bewustwording, onderling begrip, nieuwe inzichten en (meer) energie en verbinding. Met deze teams werk ik rondom thema’s als:

  • de plek die je inneemt in dit team (de magische en de dienende plek)
  • zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en patronen in gedrag
  • de werking van overdracht en tegenoverdracht in de samenwerking (weerstand)
  • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander; samen versus apart
  • de betekenis van veiligheid, vertrouwen en verbinding binnen het team, in fasen van transitie

Locaties

Naast mijn thuisbasis voor workshops en trainingen: Hilvaria Studio’s, ben ik ook graag op Landgoed Klooster Nieuwkerk in Goirle. Voor beiden geldt, dat de combinatie van gastvrijheid, de natuur en een fijne (werk)plek, rust en inspiratie bieden.

Bij een meerdaagse training bestaat de mogelijkheid om te overnachten.