Secure Bases

Secure Base Coachen

John Bowlby (1907 – 1990) ontdekte halverwege de vorige eeuw dat kinderen een “secure base” nodig hebben. Een ouder die aanwezig is, aandacht geeft als het nodig is, maar het kind ook stimuleert tot zelfstandigheid. Secure bases waaraan het kind zich veilig kan hechten.

Levenslang blijft de behoefte, de noodzaak bestaan aan verbinding. Mensen verbinden zich altijd op een bepaalde manier aan anderen en de wijze waarop ze dat doen heeft grotendeels te maken met de ervaringen van vroeger. Vooral als ouders geen secure base konden zijn. Als kind pas je je aan. Misschien heb je geleerd dat het beter was om je gevoelens niet te laten zien. Of dat je meer voor elkaar kreeg als je je aanpaste aan de verwachtingen. Of dat je het beter alleen kon doen, om zo de ander niet tot ‘last’ te zijn en/óf omdat je niet op de ander kon vertrouwen (onveiligheid).

Je oude manieren neem je mee in nieuwe contacten en relaties. Je zoekt een secure base in de ander, precies zoals je dat als kind bij je ouders deed. Zo blijven patronen in werk en leven zich (soms) herhalen en blijkt het een lastige klus om hierin verandering te brengen.

Het secure base gedachtegoed geeft mij de basishouding van waaruit ik werk. Tevens is het exact wat ik wil leren aan leidinggevenden; een secure base te zijn voor hun medewerkers.

"It always seems impossible until it's done"

‘Een secure base is een persoon, plaats, doel of object dat ons een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft. Het biedt een bron van inspiratie en energie voor onderzoek, het zoeken van nieuwe uitdagingen en het aan gaan van risico’s.’ 

George Kohlieser

Mijn secure bases en inspiratiebronnen

Vanaf 2011 volg ik opleidingen en workshops bij Phoenix Opleidingen in Utrecht. Ik ben schatplichtig aan het gedachtegoed van NLP, Transactionele Analyse en Systemisch Werken. Ik ben dankbaar voor alle leermeesters die ik daar mocht ontmoeten: Peter Asscheman, Mariet Koolen, Wibe Veenbaas, Sander Reinalda, William Wilson en Morten Hjort.

Vanaf 2015 volg ik workshops ‘Professioneel begeleiden bij Verlies’ bij Jakob van Wielink en vanaf 2016 volg ik opleidingen bij de, door Jakob (en Marnix Reijmerink) opgerichte, School voor Transitie. Ik ontwikkel mijn leiderschap binnen de context van het Secure Base gedachtegoed en de thema’s van de Transitiecirkel

Ook ben ik Carin van Oekel dankbaar. Als collega, compagnon en (nu) als samenwerkingspartner en ‘roomie’ bij Hilvaria Studio’s voor ruim 15 jaar samenwerking, experimenteren en ontdekken; zowel in de pieken als in de dalen. Vooral in het ‘leren afscheid nemen’ is ze me moedig en liefdevol voor gegaan. 

En last but not least .. mijn ouders! Dat ze me voorgeleefd hebben hoe je een ander mens welkom heet, ongeacht status, kleur, persoonlijkheid of waarden.