Bege-leiderschap

Hoe goed ken jij jezelf als leider of leidinggevende? 

Als veranderingen elkaar snel opvolgen en/of zich in een heftige vorm voordoen, kan dat een stevig beroep doen op leidinggevenden. Het gaat dan vooral om reacties vanuit medewerkers die met verandering dienen om te gaan, want er is altijd sprake van verlies. 

Hebben mensen de veerkracht en het vermogen zich aan te passen? Hoe staan ze er werkelijk in, is alle emotie zichtbaar en mag deze er zijn? Hoe verbinden ze zich aan de nieuwe situatie, aan veranderende werkwijzen, het wegvallen van collega’s of de nieuwe doelen? Wat hebben ze nodig? 

In de meeste organisaties is hierover te weinig échte dialoog. Leidinggevenden dienen ook met de nieuwe situatie om te gaan en hebben behoefte aan steun en houvast om anderen in deze uitdagende situatie goed te begeleiden. 

Ik ondersteun teams en leidinggevenden die in tijden van verandering het beste uit hun medewerkers naar boven willen halen. Hierbij ga ik uit van de principes van ‘secure base‘ leiderschap met een focus op het aangaan van de wérkelijke (en effectieve) dialoog met je medewerker.

“Uitleggen waarom de verandering nodig of gewenst is, blijkt lang niet bij iedereen voldoende. En ondanks goede argumenten, blijft ‘onderhuids’ weerstand  binnen de organisatie ‘leven’. Dit kan zich uiten in gedrag als: dalende motivatie, stijgend ziekteverzuim, plotseling vertrek of stijgend verloop, onrust binnen teams, eiland gedrag (niet nemen van verantwoordelijkheid), afspraken niet nakomen en ga zo maar door. Er zijn gedragspatronen in zichtbaar, binnen een dynamiek die lastig beïnvloedbaar of stuurbaar lijkt.”