Autonomie

de autonomie zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak: [ɑutonoˈmi]

recht om zelf te bepalen wat je doet

Voorbeelden:
`de keuze tussen autonomie of volledige onafhankelijkheid`,
`de autonomie en keuzevrijheid van het individu`

In mijn werk conformeer ik me aan de basis waarden en gedragingen zoals deze zijn geformuleerd in de Ethische en Gedragscode van De School voor Transitie.

Hierin wordt autonomie als volgt gedefinieerd als leidraad in ons begeleidingswerk:

Autonomie | Elk mens heeft de vrijheid om, ongeacht de omstandigheden, zijn eigen keuzes te maken en hiermee zijn toekomst vorm te geven. Hierbij heeft hij de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de vrijheid van zichzelf en anderen.