Verandering vraagt afscheid nemen in nabijheid van een ander

Ik help mensen en teams om opnieuw vorm te geven aan verandering. Niet middels een quick-fix maar met aandacht voor wat er in de onderstroom speelt en dat wat de dynamiek in een team bepaalt. Patronen spelen hierbij een belangrijke rol en het voorbij groeien aan bekend gedrag gaat samen met afscheid (loslaten) en opofferingen. Een proces dat vraagt om een vertrouwen en nabijheid van anderen. Zo lopen we een weg van bewustzijnsontwikkeling naar gedragsverandering.

In dit proces is werkelijke aandacht voor ieders persoonlijke verhaal van wezenlijk belang, omdat dit individueel – maar ook in teams – helderheid geeft over dynamiek die gedrag en patronen bepaalt. Veiligheid bieden en mensen voorgaan, met aandacht voor het verlies en bijbehorende gevoelens en emoties, schept ruimte en nodigt uit tot leren. Het is een voorwaarde om het eigen verhaal, vanuit een sterkere eigen autonomie, opnieuw vorm te geven. 

Mijn eigen verhaal, de zoektocht en ervaringen rondom tegenslag en transitie neem ik hier in mee. Een reis van persoonlijke ontwikkeling en groei vraagt tijd en aandacht en zoekt niet naar snelle en kant en klare oplossingen. Nee, de opgedane inzichten en ervaringen blijven bij je, ze verankeren en zorgen voor een stevige basis om te oefenen in de dagelijkse praktijk. Met vallen en opstaan. 

Het belang van secure bases bij het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen is hierbij onmisbaar. Want alleen de nabijheid van een ander kan je in verbinding brengen met dat wat gezien en gevoeld wil worden.    

Ik loop graag mee als secure base, als gids op jouw reis naar persoonlijke of team ontwikkeling.

Patrick Stalpers